Slonko.hr te časti! | Nagradni natječaj

Ovaj natječaj je završio 20. kolovoza 2020.

Nagradni natječaj: Slonko.hr te časti!

1. OPĆE ODREDBE

Ovim pravilima (dalje: Pravila) nagradnog natječaja (dalje: Natječaj) uređuju se uvjeti sudjelovanja u Natječaju. Prije prijavljivanja za sudjelovanje u Natječaju vas molimo da pažljivo pročitate ova Pravila. Ako ne prihvaćate sva prava i obveze, nemojte se prijavljivati na Natječaj.

2. ORGANIZATOR NATJEČAJA

Organizator Natječaja je slonko.hr (dalje: Organizator).

3. PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju će biti dostupne na web stranici Organizatora https://slonko.hr/

4. OBJAVA I TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj i Pravila su objavljeni na web i službenoj Instagram stranici Organizatora. Natječaj traje od 17. srpnja 2020. do 20. kolovoza 2020. godine, u kojem razdoblju Sudionici mogu objavljivati komentare za Natječaj sukladno Pravilima.

5. SUDIONICI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (dalje: Sudionik/ci). U Natječaju ne mogu sudjelovati članovi uprave ili zaposlenici Organizatora, članovi uključeni u organizaciju, promidžbu i provođenje Natječaja kao ni njihovi rođaci i bračni drugovi.

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč svim Pravilima maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da osoba nije punoljetna, njezin će rezultat biti proglašen nevažećim, a nagrada će pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom Sudioniku.

6. SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Organizator će za vrijeme trajanja Natječaja u razdoblju od 4 tjedna objaviti 4 fotografije s naslovom „Nagradni natječaj: Slonko.hr te časti!“

Sudionici trebaju zapratiti službeni Instagram profil Organizatora te unutar tjedan dana na objavljenoj fotografiji označiti (tagirati) jednu osobu te kratko napisati zašto bi s tom osobom podjelili mjesto na luftiću. 

Nakon tjedan dana od objave Organizator će objaviti novu fotografiju i započeti novi krug nagradnog natječaja koji će ukupno imati 4 kruga i 4 nagrade.

Svaki Sudionik može sudjelovati više puta, odnosno može objaviti neograničen broj komentara za Natječaj najkasnije 20.8.2020. do 23:59 sati.

7. DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

  • sudionik prekrši Pravila,
  • sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 48 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt,
  • se ne pridržava teme Natječaja,
  • sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom,
  • koriste lažne profile, odnosno profile za koje postoji sumnja da su kreirani isključivo u svrhe prijave na Natječaj,
  • svojim postupanjem narušava ugled ili šteti interesima Organizatora.

8. NAGRADA

Nagrada po tjednima su:

1. tjedan – Otok Lubenica na napuhavanje: https://slonko.hr/p/otok-lubenica-na-napuhavanje/

2. tjedan – Paun na napuhavanje: https://slonko.hr/p/paun-na-napuhavanje/ 

3. tjedan – Otok Angel Wings na napuhavanje: https://slonko.hr/p/otok-angel-wings-na-napuhavanje/

4. tjedan – Jahajući flamingo na napuhavanje: https://slonko.hr/wp-content/uploads/2020/06/41119-bestway-jahajuciflamingo-rozi-veliki-lux-box-979×1024.jpg

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju ne mogu zahtjevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Nagrada je neprenosiva i nije ju moguće zamijeniti za novac.

9. ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NATJEČAJA

Najbolje komentare će odabrati Organizator natječaja.

Kriteriji za odabir dobitnika uključuju originalnost, kreativnost te usklađenost s brandom, estetikom i vrijednostima Organizatora.

Dobitnici Natječaja postati će Sudionici koji su objavili komentar sukladno ovim Pravilima prema odluci Povjerenstva.

Povjerenstvo će istodobno odabrati jedan rezervni dobitni komenatar Sudionika (dalje: Rezervni dobitnik) kojemu će biti uručena Nagrada u slučaju ako Dobitnik bude diskvalificiran ili odbije primiti Nagradu.

Odluka Povjerenstva će se objaviti na Instagram profilu Organizatora 22. kolovoza 2020. Odluka Povjerenstva je konačna i žalba nije dopuštena.

Organizator će također obavijestiti Dobitnika o odluci Povjerenstva i osvajanju Nagrade upućivanjem poruke u njegov privatni pretinac na njegovom Instagram profilu s kojim se prijavio za sudjelovanje u Natječaju. U takvoj poruci će se Dobitnika uputiti da Organizatora kontaktira putem elektroničke pošte oko dogovora i preuzimanje Nagrade.

Organizator pridržava pravo dodijeliti Nagradu prvom, odnosno drugom Rezervnom dobitniku koji će time postati Dobitnik, kao i pravo ne dodijeliti Nagradu u slučaju ako i Rezervni dobitnik budue diskvalificiran ili odbije primiti Nagradu.

Smatra se da je Dobitnik, odnosno odgovarajući Rezervni dobitnik odbio primiti Nagradu ako ne dostavi Organizatoru svoje osobne podatke na navedeni e-mail, odnosno ako dostavi nepotpune ili netočne osobne podatke u roku od 5 (slovima: pet) kalendarskih dana od datuma primitka obavijesti Organizatora.

Dobitnik u trenutku prijave za sudjelovanje u Natječaju daje svoju privolu za objavu njegova imena i prezimena ili usernamea zajedno s njegovom dobitničkim komentarom na Instagram profilu Organizatora.

10. ISKORIŠTAVANJE NAGRADE

Dobitnik mora iskoristiti Nagradu u roku od 3 mjeseca od datuma objave dobitnika.

Iskorištavanjem Nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema Dobitniku po osnovi Natječaja.

11. OTKAZ ILI PREKID NATJEČAJA

U slučaju nastupanja okolnosti više sile Organizator može otkazati ili prekinuti Natječaj, a o čemu će Organizator obavijestiti sve Sudionike na web stranici i službenoj Instagram stranici čim bude moguće.

12. FACEBOOK I INSTAGRAM DISCLAIMER

Instagram nije povezan s organiziranim Natječajem i oslobođeni su svake odgovornosti prema Sudionicima Natječaja. Podaci koje Sudionici daju Organizatoru koriste se isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja. Organizator upozorava Sudionike Natječaja da svoje osobne podatke ne objavljuje na javnoj stranici Instagram već da šalju podatke Organizatoru direktno.

13. VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA I PODATAKA

Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog Natječaja, Organizator čuva u trajanju do jedne godine od dana završetka Nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Natječaju.

Organizator će osobne podatke (ime i prezime, e-mail i broj telefona) koristiti za:

  • kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko nagrade,
  • dostavljanja nagrade Sudioniku

14. ZAŠTITA PODATAKA

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na Instagram profil ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

15. IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na Instagram profilu i web stranici Slonko.hr.